Πιστοποιήσεις

Εγκρίσεις Mercedes-Benz

 Η εταιρεία KEDOM διαθέτει πλέον πιστοποιητικά και εγκρίσεις της DAIMLER AG, έπειτα από συνεχείς δοκιμές και ελέγχους ποιότητας των προϊόντων της, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Mercedes-Benz.

Συγκεκριμένα:

Το λιπαντικό » TURBO SAE 15W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.1

Το λιπαντικό » SYNTHETIC SAE 10W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 229.1

Το λιπαντικό » TURBO-V SAE 15W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.3

Το λιπαντικό » SYNTHETIC POWER SAE 5W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 229.5

Το λιπαντικό » EURO E-PLUS SAE 10W/40 », πληροί την προδιαγραφή MB-Approval 228.51

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία KEDOM εφαρμόζει τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των προϊόντων της. Διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ISΟ 9001:2008, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, γι’ αυτό μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντα που προμηθεύεστε.