Βιομηχανικές Βαλβολίνες

Βιομηχανικές Βαλβολίνες

KEDOM High Technology Lubricants

 

 

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

 

  • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/90 GL-5

 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 

  • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/80 GL-5

 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 

ΑΠΛΕΣ

 

  • MULTI PLUS 80W/90 GL-5

 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 

  • MULTI PLUS 80W/90 GL-4

 

Προδιαγραφές:
API GL-4, MIL-L-2105D, CS 3000A

 

  • VALVO PLUS SAE 80 GL-4

 

Προδιαγραφές:
API GL-4 MIL-L-2105 CS-3000A

 

  • VALVO PLUS SAE 90 GL-4

 

Προδιαγραφές:
API GL-4 MIL-L-2105 CS-3000A

 

  • MULTI PLUS 85W/140 GL-5

 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 

  • VALVO SAE 90 GL-1

 

Προδιαγραφές:
API GL-1

 

  • VALVO PLUS 140 GL-5

 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N

 

  • VALVO SAE 140 GL-1

 

Προδιαγραφές:
API GL-1

βιομηχανικές βαλβολίνες