Διαφορικών – Βαλβολίνες

Διαφορικών – Βαλβολίνες

KEDOM High Technology Lubricants

 

 

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

 • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/90 GL-5 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/80 GL-5 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342N-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/140 GL-5 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342M-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/90 GL-5 L.S.

Προδιαγραφές:
API GL-5, ZF TE-ML 05C,12C,16E

 • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/140 GL-5 L.S.

Προδιαγραφές:
API GL-5, ZF TE-ML 05C,12C,16E

 • MTF 75W GL-4

Προδιαγραφές:
API GL-4+

 • MTF2 75W80 GL-4

Προδιαγραφές:
API GL-4+

 • SYNTHETIC MULTI PLUS 75W/90 GL-4

Προδιαγραφές:
API GL-4+

 

ΑΠΛΕΣ

 • MULTI PLUS 80W/90 GL-5 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342M-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 • MULTI PLUS 80W/90 GL-5 L.S.

Προδιαγραφές:
API GL-5, ZF TE-ML 05C,12C,16E

 • MULTI PLUS 80W/90 GL-4 

Προδιαγραφές:
API GL-4, CS 3000A

 • VALVO PLUS SAE 80W, 90  GL-5

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342M-2

 • VALVO PLUS  90  GL-5  L.S.

Προδιαγραφές:
API GL-5, ZF TE-ML 05C,12C,16E

 • VALVO PLUS SAE 80W, 90  GL-4

Προδιαγραφές:
API GL-4, CS 3000A

 • VALVO SAE 90 GL-1 

Προδιαγραφές:
API GL-1

 • MULTI PLUS 85W/140 GL-5 

Προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342M-2, ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

 • VALVO SAE 140 GL-1 

Προδιαγραφές:
API GL-1