Υδραυλικών Συστημάτων

Υδραυλικών Συστημάτων

KEDOM High Technology Lubricants

 

  • HYDRAULIC SPECIAL ISO 32,46,68,100 

Προδιαγραφές:
DIN 51524, part 3 (HVLP), AFNOR NF E48-603 (ΗV), VDMA 24318, SIS SS 155434, Hoesch HWN 2333, Thyssen TH N-256132, CETOP RP 91 H (HV), SEB 181 222, Vickers I-286-S, U.S.Steel 126,127, Denison Filterability TP 02100

 

  • HYDRAULIC ISO 32, 46, 68, 100 

Προδιαγραφές:
DIN 51524, part 2 (HLP), AFNOR NF E48-603 (ΗΜ), VDMA 24318, SIS SS 155434, Hoesch HWN 2333, Thyssen TH N-256132, CETOP RP 91 H (HM), SEB 181 222, Vickers I-286-S, U.S.Steel 126,127, Denison Filterability TP 02100

υδραυλικά συστήματα